Marveshjet

Marveshjet e kryera të shkollës sonë me Bizneset, OJQ-të dhe Projekte të ndryshme.

 

Microsoft Albania Sh.p.k., Protik dhe Synapse ATS

 

CeLIM (Centro Laici Italiani per le Misioni-Qëndra Laike Italiane për Misionet) 

 

Njoftim për shtyp

 

Ftesa e aktivitetit te ceremonise se certifikimit te nxenesve te deges TIK nga Microsoft