Mesuesi Inovator, Vendi i pare

Shkolla jone zuri vendin e pare ne Konkursin Kombetor Te Mesuesit Novator, 2012, i zhvilluar nga MASH dhe Microsoft, ku ne u vleresuam per risine e permbajtjes se projektit, bashkepunimin midis mesuesve dhe nxenesve brenda dhe jashte shkolles, per kreativitet dhe inovacion ne perdorimin e teknologjise Microsoft ne mesimdhenie. si rezultat i ketij cmimi, shkolla jonë mori pjesë në forumin Evropian të Microsoft Partnerë në Mësimnxënie që u mbajt në Lisbonë, në datat 19-22 Mars, 2012, duke perfaqesuar Shqiperine ne kete konkurs nderkombetar, ku pjesëmarrës ishin 250 arsimtarë nga 40 vënde evropiane, me 81 projekte në total. Projekti jonë titullohej “Në shërbim të komunitetit” me zgjidhje teknologjike falas.