Ku ndodhemi?

Rruga: "Mustafa Haska", Tiranë - Shqipëri

Tel: +355 42 485 858

 

E-Mail: teknikeelektike@hotmail.com

www.teknike-elektrike.edu.al

 

(Shih në hartë)