Infrastruktura

Shkolla  Teknike Elektrike ”Gjergj Canco”, Tiranë shtrihet në një territor prej 4450.4 m2 të gjelbëruar.

Ajo ka mjedise të brendshme prej 1367.91 m2, të mëdha e me ndriçim duke bërë që nxënësit të ndjehen në komoditetin e tyre, si në klasa të zakonshme edhe në laboratore.

Në mbështetje të metodave të mësimdhënies shkolla ofron laboratore sipas drejtimeve mësimore dhe të pajisura me kompjutera, projektore, video dhe lidhje interneti.


Mjedise mësimdhënie:

 1. Klasa 17
 2. Laboratore 14
 • Laboratorë të Elektroteknikës
 • Laboratori i Riparimeve të Pajisjeve Elektroshtëpiake
 • Laboratori i Makinave Elektrike
 • Laboratori i Instalimeve Elektrike Civile
 • Laboratori i Matjeve Elektrike dhe Elektronike
 • Laboratori i Elektronikës
 • Laboratore të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit
 • Laboratori i Kimisë
 • Laboratori i Gjuhëve të huaja
Mjedise ndihmëse:
 1. Zyre psikologu dhe mjeku
 2. Bibliotekë
 3. Sallë mësuesish
 4. Drejtori
 5. Nën/drejtori
 6. Sekretari
 7. Arkiv
 8. Zyrë finance
 9. Magazinë
 10. Mjedise për punonjësit ndihmës
 11. Kaldajë