Personalitete të diplomuar ndër vite

Shkolla jonë si një nga shkollat më me traditë në arsimin shqiptarë, ka nxjerrë nje numer te madh specialistesh te cilet punojne me sukses ne fusha te ndryshme në te gjitha nivelet, si brenda dhe jashte vendit. Nder to mund te permendim personalitet si:


Arben Demete


Blendi Klosi