DREJTIMET DHE PROFILET

Shkolla Teknike Elektrike "Gjergj Canco", ofron nje sere profilesh ne drejtime te ndryshme mesimore, ku ju mund te merni nje profesion per te ardhmen tuaj, profesione keto jane mjafte te kerkuara nga tregu i punes. Per me teper detaje rreth degeve dhe profileve te ofruara, ju do te mund ti gjeni ne brendesi te ketij artikulli.

 

<<<<<<<<<< (për më tepër)